Porträttmåleriet är på väg tillbaka

I äldre tider lät man måla av sig för att visa vem man var. De välbeställda dokumenterade sitt utseende och sin ställning i magnifika oljeporträtt. Tavlorna finns kvar, långt efter det att de avporträtterade har lämnat över till nya genera-tioner.

Fotograferingen har dock medfört att porträttmåleriet kommit i skymundan. Den moderna tekniken gör det enkelt och billigt för alla att skaffa bilder på sig själva. Men på senare tid har det åter blivit inne att låta avbilda sig i ett riktigt oljeporträtt.

Den konstnärliga bilden blir ett uttryck för din individualism.

Du är stolt över att vara den du är, och du vågar visa din stolthet. Du vill låta fånga din utstrålning i just det skede av livet där du befinner dig. Bilden blir till bestående glädje.